Koncerty


 
11.03.2014 19:04

Morne (USA), Loner

Morne (USA), Loner Datum: 12.04.2014
Kde: JH Kloster, Weil der Stadt (D)
 
Zobrazit akci ...

11.03.2014 18:53

Deceased (USA), Heaving Earth (CZ)

Deceased (USA), Heaving Earth (CZ) Datum: 27.04.2014
Kde: Modrá Vopice, Praha
 
Zobrazit akci ...



Zobrazena stránka 1 z 1 (celkem 2 záznamů)
Jít na stránku: 1

© 2013 MÖRKHIMMEL | Zpracoval Sonic (www.neziskovky.com) | Administrace

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.

 


COUNT select count(*) as pocet from sys_prispevek where id_project = ? and publikovat = ? and deleted = ? and id_backup = ? and lang = ?
and ( kategorie = ?
or kategorie2 = ?
or kategorie3 = ?
or kategorie4 = ?
or kategorie5 = ?
or kategorie6 = ?
or kategorie7 = ?
or kategorie8 = ?
or kategorie9 = ?
or kategorie10 = ?
)

and (
kategorie in
( select id_rubrika from sys_prispevek_rubrika_skupina where id_project = 1086
and id_skupina in (
select id_skupina from sys_user_skupina_priradit where id_project = 1086
and uname = 'anonymous'
)
and opravneni_verejnost = 'a'
)
   or kategorie in (
select id_rubrika from sys_prispevek_rubrika_opravneni where id_project = 1086
and uname = 'anonymous'
and opravneni_verejnost = 'a'
)
   or (

kategorie NOT in (
select id_rubrika from sys_prispevek_rubrika_skupina where id_project = 1086
and opravneni_verejnost = 'a'
)
and kategorie NOT in (

select id_rubrika from sys_prispevek_rubrika_opravneni where id_project = 1086
and opravneni_verejnost = 'a'
)
)
)
  
POCET: 2

LADENI PROGRAMU P_PRISPEVEK: id, nazev, typ, url, kategorie, publikovat, prvni_pozice, zobrazit_datum, zobrazit_cas, upoutavka, inserted_who, novinka_odkaz, odkaz, odkaz_target, obsah, gps_a, gps_b, zamek, id_klub, table_akce_select as typ_akce, misto_konani, zacatek_datum, zacatek_cas, konec_datum, konec_cas, obrazek_list, file_name, file_velikost, file_velikost_small, file_content_type, file_content_disposition, file_x, file_y, file_ext, flash_file_name, flash_file_ext, video, inserted_who as inserted_who_foto, nazev as nazev_url
LADENI PROGRAMU P_PRISPEVEK: id, nazev, typ, url, kategorie, publikovat, prvni_pozice, zobrazit_datum, zobrazit_cas, upoutavka, inserted_who, novinka_odkaz, odkaz, odkaz_target, obsah, gps_a, gps_b, zamek, id_klub, typ_akce, misto_konani, zacatek_datum, zacatek_cas, konec_datum, konec_cas, obrazek_list, file_name, file_velikost, file_velikost_small, file_content_type, file_content_disposition, file_x, file_y, file_ext, flash_file_name, flash_file_ext, video, inserted_who_foto, nazev_url


P_PRISPEVEK: select id, nazev, typ, url, kategorie, publikovat, prvni_pozice, zobrazit_datum, zobrazit_cas, upoutavka, inserted_who, novinka_odkaz, odkaz, odkaz_target,
obsah, gps_a, gps_b, zamek,
id_klub, table_akce_select as typ_akce, misto_konani, zacatek_datum, zacatek_cas, konec_datum, konec_cas, obrazek_list,
file_name, file_velikost, file_velikost_small, file_content_type, file_content_disposition, file_x, file_y, file_ext,
flash_file_name, flash_file_ext, video,
inserted_who as inserted_who_foto,
nazev as nazev_url from sys_prispevek where id_project = ? and publikovat = ? and deleted = ? and id_backup = ? and lang = ?
and ( kategorie = ?
or kategorie2 = ?
or kategorie3 = ?
or kategorie4 = ?
or kategorie5 = ?
or kategorie6 = ?
or kategorie7 = ?
or kategorie8 = ?
or kategorie9 = ?
or kategorie10 = ?
)

and (
kategorie in
( select id_rubrika from sys_prispevek_rubrika_skupina where id_project = 1086
and id_skupina in (
select id_skupina from sys_user_skupina_priradit where id_project = 1086
and uname = 'anonymous'
)
and opravneni_verejnost = 'a'
)
   or kategorie in (
select id_rubrika from sys_prispevek_rubrika_opravneni where id_project = 1086
and uname = 'anonymous'
and opravneni_verejnost = 'a'
)
   or (

kategorie NOT in (
select id_rubrika from sys_prispevek_rubrika_skupina where id_project = 1086
and opravneni_verejnost = 'a'
)
and kategorie NOT in (

select id_rubrika from sys_prispevek_rubrika_opravneni where id_project = 1086
and opravneni_verejnost = 'a'
)
)
)
     order by prvni_pozice, zobrazit_datum desc, zobrazit_cas desc limit 20 offset 0

EXECUTE: '1086' 'a' 'n' '0' 'cz' '210' '210' '210' '210' '210' '210' '210' '210' '210' '210'


SQL PREPARE seznam info:
select data, sql_select, sql_select_eng, sql_table, sql_where, sql_orderby, sql_orderby_eng, sql_groupby, sql_groupby, typ, depending_level, var, id_identify from sys_seznamy_definice where ( id_project = ? or id_project = 0 ) and nazev = ? order by id_project desc limit 1


SQL PREPARE seznam data interni 1:
select value, description from sys_seznamy where ( id_project = ? or id_project = 0 ) and id_identify = ? order by poradi, description, description_eng


SQL PREPARE seznam data interni 2 hash:
select value, description from sys_seznamy where ( id_project = ? or id_project = 0 ) and id_identify = ? and value = ?


SQL PREPARE seznam: S_USER_UNAME_2
SQL: select uname, CONCAT( public_titul, ' ', public_prijmeni, ' ', public_jmeno, ' ', public_titul_za) from sys_user where ( ( id_project = '1086' or id_project = 0 ) ) order by id_project desc, public_prijmeni, public_jmeno

SQL HASH: select uname, CONCAT( public_titul, ' ', public_prijmeni, ' ', public_jmeno, ' ', public_titul_za) from sys_user where ( ( id_project = '1086' or id_project = 0 ) ) and uname = ? order by id_project desc, public_prijmeni, public_jmeno


SQL PREPARE seznam: PRISPEVEK_RUBRIKA_URL
SQL: select id, url from sys_prispevek_rubrika where ( id_project = 1086 and id_backup = 0 ) order by url

SQL HASH: select id, url from sys_prispevek_rubrika where ( id_project = 1086 and id_backup = 0 ) and id = ? order by url


SQL PREPARE seznam: PRISPEVEK_RUBRIKA
SQL: select id, id_parent, poradi, nazev from sys_prispevek_rubrika where ( id_project = 1086 and id_backup = 0 ) order by poradi, nazev

SQL HASH: select id, id_parent, poradi, nazev from sys_prispevek_rubrika where ( id_project = 1086 and id_backup = 0 ) and id = ? order by poradi, nazev


SQL PREPARE subsql: editace_opravneni id
select id from sys_prispevek where id_project = 1086 and publikovat = 'a' and id = ? AND typ <> 'clanek' AND typ <> 'akce' AND typ <> 'galerie' AND typ <> 'novinka' AND typ <> 'text' AND typ <> 'odkaz' AND typ <> 'soubor' AND typ <> 'aplikace'


SQL PREPARE subsql: pocet_obrazky id
select count(*) from sys_prispevek_files where id_prispevek = ? and typ = 'img' having count(*) > 0


SQL PREPARE subsql: pocet_video id
select count(*) from sys_prispevek_files where id_prispevek = ? and typ = 'video' having count(*) > 0


SQL PREPARE subsql: pocet_mp3 id
select count(*) from sys_prispevek_files where id_prispevek = ? and typ = 'music' having count(*) > 0

SLOUPEC: id = 7022762
SUBSQL: P_PRISPEVEK editace_opravneni id (ciselnik: varianty: )
SUBSQL: execute scalar '7022762'
= [];

SUBSQL: P_PRISPEVEK pocet_obrazky id (ciselnik: varianty: )
SUBSQL: execute scalar '7022762'
= [];

SUBSQL: P_PRISPEVEK pocet_video id (ciselnik: varianty: )
SUBSQL: execute scalar '7022762'
= [];

SUBSQL: P_PRISPEVEK pocet_mp3 id (ciselnik: varianty: )
SUBSQL: execute scalar '7022762'
= [];

SLOUPEC: nazev = Morne (USA), Loner
SLOUPEC: typ = akce
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK - typ - S_PRISPEVEK_TYP_2
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK INFO execute(1086, S_PRISPEVEK_TYP_2) DBI STATE:
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK id_identify s_prispevek_typ_2 data interni typ select
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK - typ - S_PRISPEVEK_TYP_2:
SEZNAM POLOZEK: 'akce' 'akce' !_!seznam_polozek:S_PRISPEVEK_TYP_2:typ!_! / akci
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK - typ - S_PRISPEVEK_TYP_2
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK INFO execute(1086, S_PRISPEVEK_TYP_2) DBI STATE:
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK id_identify s_prispevek_typ_2 data interni typ select
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK - typ - S_PRISPEVEK_TYP_2
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK INFO execute(1086, S_PRISPEVEK_TYP_2) DBI STATE:
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK id_identify s_prispevek_typ_2 data interni typ select
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK - typ - S_PRISPEVEK_TYP_2
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK INFO execute(1086, S_PRISPEVEK_TYP_2) DBI STATE:
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK id_identify s_prispevek_typ_2 data interni typ select
SLOUPEC: url = /Morne-USA-Loner-P7022762.html
SLOUPEC: kategorie = 210
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK - kategorie - PRISPEVEK_RUBRIKA_URL
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK INFO execute(1086, PRISPEVEK_RUBRIKA_URL) DBI STATE:
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK id_identify data externi typ seznam
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK - kategorie - PRISPEVEK_RUBRIKA_URL:
SEZNAM POLOZEK: '210' '210' !_!seznam_polozek:PRISPEVEK_RUBRIKA_URL:kategorie!_! / /Koncerty-S210.html
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK - kategorie - PRISPEVEK_RUBRIKA
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK INFO execute(1086, PRISPEVEK_RUBRIKA) DBI STATE:
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK id_identify data externi typ tree
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK - kategorie - PRISPEVEK_RUBRIKA:
SEZNAM POLOZEK: '210' '210' !_!seznam_polozek:PRISPEVEK_RUBRIKA:kategorie!_! / Koncerty
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK - kategorie - PRISPEVEK_RUBRIKA
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK INFO execute(1086, PRISPEVEK_RUBRIKA) DBI STATE:
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK id_identify data externi typ tree
SLOUPEC: publikovat = a
SLOUPEC: prvni_pozice = n
SLOUPEC: zobrazit_datum = 2014-03-11
SLOUPEC: zobrazit_cas = 19:04:00
SLOUPEC: upoutavka =
SLOUPEC: inserted_who = david
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK - inserted_who - S_USER_UNAME_2
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK INFO execute(1086, S_USER_UNAME_2) DBI STATE:
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK id_identify data externi typ select
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK - inserted_who - S_USER_UNAME_2:
SEZNAM POLOZEK: 'david' 'david' !_!seznam_polozek:S_USER_UNAME_2:inserted_who!_! / 666 David
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK - inserted_who - S_USER_UNAME_2
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK INFO execute(1086, S_USER_UNAME_2) DBI STATE:
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK id_identify data externi typ select
SLOUPEC: novinka_odkaz =
SLOUPEC: odkaz =
SLOUPEC: odkaz_target =
SLOUPEC: obsah =
SLOUPEC: gps_a =
SLOUPEC: gps_b =
SLOUPEC: zamek =
SLOUPEC: id_klub = 0
SLOUPEC: typ_akce = sys
SLOUPEC: misto_konani = JH Kloster, Weil der Stadt (D)
SLOUPEC: zacatek_datum = 2014-04-12
SLOUPEC: zacatek_cas = 00:00:00
SLOUPEC: konec_datum = 0000-00-00
SLOUPEC: konec_cas = 00:00:00
SLOUPEC: obrazek_list = n
SLOUPEC: file_name = morne.jpg
SLOUPEC: file_velikost = 154253
SLOUPEC: file_velikost_small = 6957
SLOUPEC: file_content_type = image%2Fjpeg
SLOUPEC: file_content_disposition =
SLOUPEC: file_x = 685
SLOUPEC: file_y = 960
SLOUPEC: file_ext = jpg
SLOUPEC: flash_file_name =
SLOUPEC: flash_file_ext =
SLOUPEC: video =
SLOUPEC: inserted_who_foto = david
SLOUPEC: nazev_url = Morne (USA), Loner
SLOUPEC: id = 7022761
SUBSQL: P_PRISPEVEK editace_opravneni id (ciselnik: varianty: )
SUBSQL: execute scalar '7022761'
= [];

SUBSQL: P_PRISPEVEK pocet_obrazky id (ciselnik: varianty: )
SUBSQL: execute scalar '7022761'
= [];

SUBSQL: P_PRISPEVEK pocet_video id (ciselnik: varianty: )
SUBSQL: execute scalar '7022761'
= [];

SUBSQL: P_PRISPEVEK pocet_mp3 id (ciselnik: varianty: )
SUBSQL: execute scalar '7022761'
= [];

SLOUPEC: nazev = Deceased (USA), Heaving Earth (CZ)
SLOUPEC: typ = akce
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK - typ - S_PRISPEVEK_TYP_2
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK INFO execute(1086, S_PRISPEVEK_TYP_2) DBI STATE:
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK id_identify s_prispevek_typ_2 data interni typ select
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK - typ - S_PRISPEVEK_TYP_2:
SEZNAM POLOZEK: 'akce' 'akce' !_!seznam_polozek:S_PRISPEVEK_TYP_2:typ!_! / akci
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK - typ - S_PRISPEVEK_TYP_2
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK INFO execute(1086, S_PRISPEVEK_TYP_2) DBI STATE:
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK id_identify s_prispevek_typ_2 data interni typ select
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK - typ - S_PRISPEVEK_TYP_2
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK INFO execute(1086, S_PRISPEVEK_TYP_2) DBI STATE:
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK id_identify s_prispevek_typ_2 data interni typ select
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK - typ - S_PRISPEVEK_TYP_2
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK INFO execute(1086, S_PRISPEVEK_TYP_2) DBI STATE:
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK id_identify s_prispevek_typ_2 data interni typ select
SLOUPEC: url = /Deceased-USA-Heaving-Earth-CZ-P7022761.html
SLOUPEC: kategorie = 210
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK - kategorie - PRISPEVEK_RUBRIKA_URL
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK INFO execute(1086, PRISPEVEK_RUBRIKA_URL) DBI STATE:
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK id_identify data externi typ seznam
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK - kategorie - PRISPEVEK_RUBRIKA_URL:
SEZNAM POLOZEK: '210' '210' !_!seznam_polozek:PRISPEVEK_RUBRIKA_URL:kategorie!_! / /Koncerty-S210.html
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK - kategorie - PRISPEVEK_RUBRIKA
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK INFO execute(1086, PRISPEVEK_RUBRIKA) DBI STATE:
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK id_identify data externi typ tree
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK - kategorie - PRISPEVEK_RUBRIKA:
SEZNAM POLOZEK: '210' '210' !_!seznam_polozek:PRISPEVEK_RUBRIKA:kategorie!_! / Koncerty
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK - kategorie - PRISPEVEK_RUBRIKA
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK INFO execute(1086, PRISPEVEK_RUBRIKA) DBI STATE:
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK id_identify data externi typ tree
SLOUPEC: publikovat = a
SLOUPEC: prvni_pozice = n
SLOUPEC: zobrazit_datum = 2014-03-11
SLOUPEC: zobrazit_cas = 18:53:00
SLOUPEC: upoutavka =
SLOUPEC: inserted_who = david
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK - inserted_who - S_USER_UNAME_2
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK INFO execute(1086, S_USER_UNAME_2) DBI STATE:
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK id_identify data externi typ select
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK - inserted_who - S_USER_UNAME_2:
SEZNAM POLOZEK: 'david' 'david' !_!seznam_polozek:S_USER_UNAME_2:inserted_who!_! / 666 David
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK - inserted_who - S_USER_UNAME_2
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK INFO execute(1086, S_USER_UNAME_2) DBI STATE:
SEZNAM POLOZEK: P_PRISPEVEK id_identify data externi typ select
SLOUPEC: novinka_odkaz =
SLOUPEC: odkaz =
SLOUPEC: odkaz_target =
SLOUPEC: obsah =
SLOUPEC: gps_a =
SLOUPEC: gps_b =
SLOUPEC: zamek =
SLOUPEC: id_klub = 0
SLOUPEC: typ_akce = sys
SLOUPEC: misto_konani = Modrá Vopice, Praha
SLOUPEC: zacatek_datum = 2014-04-27
SLOUPEC: zacatek_cas = 00:00:00
SLOUPEC: konec_datum = 0000-00-00
SLOUPEC: konec_cas = 00:00:00
SLOUPEC: obrazek_list = n
SLOUPEC: file_name = morkhimmel.jpg
SLOUPEC: file_velikost = 79000
SLOUPEC: file_velikost_small = 5386
SLOUPEC: file_content_type = image%2Fjpeg
SLOUPEC: file_content_disposition =
SLOUPEC: file_x = 678
SLOUPEC: file_y = 960
SLOUPEC: file_ext = jpg
SLOUPEC: flash_file_name =
SLOUPEC: flash_file_ext =
SLOUPEC: video =
SLOUPEC: inserted_who_foto = david
SLOUPEC: nazev_url = Deceased (USA), Heaving Earth (CZ)